Quảng cáo Taxi Phương Trang

Công ty Truyền Thông Liên Việt nhận thực hiện quảng cáo trên hệ thống taxi Phương Trang.

Mọi chi tiết về quảng cáo trên hệ thống Taxi Phương Trang xin liên hệ:

Mr.Trung Dũng – Hotline: 098 9988 763 / 090 118 2959

Email:quangcaoxebus@gmail.com