Quảng cáo xe Bus Kiên Giang

I. TUYẾN XE BUÝT TỈNH KIÊN GIANG :
– Tuyến 05: Bến xe Hòn-đất – Bến xe Kiên-lương

 • Cự-ly: 35 km
 • Lộ-trình: Bến xe Hòn-đất – Quốc-lộ 80 – Bến xe Kiên-lương
– Tuyến 06: Bến xe Kiên-lương – Hòn Chông
 • Cự-ly: 24 km
 • Lộ-trình: Bến xe Kiên-lương – Quốc-lộ 80 – Tỉnh-lộ 11 – Hòn Chông
– Tuyến 07: Bến xe Kiên-lương – Thành-phố Hà-tiên
 • Cự-ly: 26 km
 • Lộ-trình: Bến xe Kiên-lương – Quốc-lộ 80 – Bến xe Bình-san
– Tuyến 08: Bến xe Hòn Đất – Thổ-sơn
 • Cự-ly: 11,5 km
 • Lộ-trình: Bến xe Hòn Đất – Quốc-lộ 80 – Tỉnh-lộ Tri-tôn Hòn Me – Thổ-sơn
– Tuyến 09: Bến Nhứt – Bến xe Gò-quao
 • Cự-ly: 19 km
 • Lộ-trình: Bến Nhứt – Quốc-lộ 61 – Tỉnh-lộ Lộ-quẹo Gò-quao – Bến xe Gò-quao.
– Tuyến 10: Thứ-bảy – Bắc Xẻo-rô
 • Cự-ly: 17 km
 • Lộ-trình: Thứ-bảy – Quốc-lộ 63 – Bến bắc Xẻo-rô
– Tuyến 11: Thứ-bảy – An-minh – Đông-hưng B
 • Cự-ly: 21,5 km
 • Lộ-trình: Thứ-bảy – Quốc-lộ 63 – Tỉnh-lộ Thứ-bảy Cán-gáo – Bến xe An-minh – Tỉnh-lộ Thứ-bảy Cán-gáo – Đông-hưng B
– Tuyến 12: Thứ-bảy – Vĩnh-thuận
 • Cự-ly: 39 km
 • Lộ-trình: Thứ-bảy – Quốc-lộ 63 – Bến xe Vĩnh-thuận.
– Tuyến 17: Rạch-giá – Tà-niên
 • Cự-ly: 27,8 km
 • Lộ-trình: Bến xe Rạch-giá – Khu lấn biển – Rạch-sỏi – Tà-niên.
– Tuyến 18: Hà-tiên – Xà-xía – Hà-tiên
 • Cự-ly: 12,5 km
 • Lộ-trình: Bến xe Bình-san – Quốc-lộ 80 – KDL Mũi-nai – Khu lấn biển – Quốc-lộ 80 – Bến xe Bình-san
– Tuyến 19: Giồng-riềng – Tân-hiệp
 • Cự-ly: 33 km
 • Lộ-trình: Bến xe Giồng-riềng – Tỉnh-lộ 963 – Bến xe Tân-hiệp
– Tuyến 20: Bến xe An-biên – Xèo-nhàu – Bến xe An-minh
 • Cự-ly: 57,6 km
 • Lộ-trình: Bến xe An-biên – Tỉnh-lộ An-biên An-minh – Bến xe An-minh
– Tuyến 21: Bến xe An-minh – Bến xe Vĩnh-thuận
 • Cự-ly: 55 km
 • Lộ-trình: Bến xe An-minh – U-minh Thượng – Bến xe Vĩnh-thuận
II. TUYẾN LIÊN-TỈNH:
– Tuyến 13: Bến xe Gò-quao – Thành-phố Vị-thanh:
 • Cự-ly: 18 km
 • Lộ-trình: Bến xe Gò-quao – Tỉnh-lộ Lộ-quẹo Gò-quao – Quốc-lộ 61 – Bến xe Vị-thanh.
– Tuyến 22: Bến xe Hòn-đất – Thị-trấn Tri-tôn
 • Cự-ly: 44 km
 • Lộ-trình: Bến xe Hòn-đất – Quốc-lộ 80 – Quốc-lộ N2 – Thị-trấn Thi-tôn
– Tuyến 23: Hà-tiên – Thị-trấn Ba-chúc
 • Cự-ly: 55 km
 • Lộ-trình: Bến xe Bình-san – Quốc-lộ 80 – Quốc-lộ N1 – Thị-trấn Ba-chúc
– Tuyến 24: Giồng-riềng – Vị-thanh
 • Cự-ly: 27 km
 • Lộ-trình: Bến xe Giồng-riềng – Tỉnh-lộ 963 – Bến xe Vị-thanh.
– Tuyến 25: Giồng-riềng – Cờ-đỏ
 • Cự-ly: 25 km
 • Lộ-trình: Bến xe Giồng-riềng – Tỉnh-lộ 921 – Cờ-đỏ
– Tuyến 26: Vĩnh-thuận – Ranh-hạt
 • Cự-ly: 26 km
 • Lộ-trình: Bến xe Vĩnh-thuận – Quốc-lộ 63 – Ranh-hạt
III. TUYẾN BUÝT ĐẶC-KHU PHÚ-QUỐC
– Tuyến 14: Dương-đông – Cửa Lắp – An-thới
 • Cự-ly: 21 km
 • Lộ-trình: Thị-trấn Dương-đông – Đường ven biển – Thị-trấn An-thới
– Tuyến 15: Dương-đông – Cửa Cạn – Gành-dầu
 • Cự-ly: 22,7 km
 • Lộ-trình: Thị-trấn Dương-đông – Ấp 2 Cửa Cạn – Gành-dầu
– Tuyến 16: Dương-đông – Hàm-ninh – Bãi Vòng
 • Cự-ly: 13 km
 • Lộ-trình: Thị-trấn Dương-đông – Hàm-ninh – Cảng Bãi Vòng.
– Tuyến 27: Gành-dầu – Rạch Vẹm – Rạch Tràm
 • Cự-ly: 18,7 km
 • Lộ-trình: Đường Cửa-cạn – Gành-dầu – Rạch Vẹm – Rạch Tràm
– Tuyến 28: Thị-trấn An-thới – Hàm-ninh
 • Cự-ly: 24 km
 • Lộ-trình: Thị-trấn An-thới – Hàm-ninh
– Tuyến 29: Dương-đông – Bãi Thơm
 • Cự-ly: 30 km
 • Lộ-trình: Thị-trấn Dương-đông – Đường Dương-đông – Bắc-đảo