Quảng cáo xe Bus Long An

 

610
Bến xe Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông
Lượt đi : Bến xe Chợ Lớn – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ – Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1A – Hùng Vương (Tỉnh Long An) – Nguyễn Đình Chiểu – Tỉnh lộ 827A – Ngã 4 Phú Long – Tỉnh lộ 827A – Bến xe Thanh Vĩnh Đông;
Lượt về : Bến xe Thanh Vĩnh Đông (Tỉnh Long An) – Tỉnh lộ 827A – Ngã 4 Phú Long – Tỉnh lộ 827A – Nguyễn Đình Chiểu – Hùng Vương (Tỉnh Long An) – Quốc lộ 62 – Đường tránh Thị xã Tân An – Quốc lộ 1A – Kinh Dương Vương (Thanh phố Hồ Chí Minh) – Hồng Bàng – Phú Hữu – Bến xe Chợ Lớn.
627
Bến xe Chợ Lớn – Bến xe Đức Huệ
Lượt đi : BX Chợ Lớn – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ – Hồng Bàng -Bà Hom  – Tỉnh lộ 10 – Đường tỉnh 825 – Bến xe Đức Huệ (Long An).
Lượt về : Bến xe Đức Huệ (Long An) – Đường tỉnh 825 – Tỉnh lộ 10 – Bà Hom – Hồng Bàng – Phú Hữu – Trang Tử – BX Chợ Lớn.
628
Bến xe Chợ Lớn – Bến xe Tân An
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn – Bến xe Tân An
Lượt đi : Bến xe Chợ Lớn  – Lê Quang Sung –Phạm Đình Hổ – Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – QL 1A – Bến xe Tân An.
Lượt về : Bến xe Tân An – QL 1A – Kinh Dương Vương – Hồng Bàng – Phú Hữu – Bến xe Chợ Lớn
629 Bến xe Thị Xã – Hùng Vương – Hai Bà Trưng – Nguyễn Trung Trực- QL1A  – TT Bến Lức  – TT.Gò Đen – An Thạnh – Lương Hòa – QL50 – KCN Thuận Đạo – KCN Chín Lu – Lương Bình – Nguyễn Văn Linh – BX Q.8 và ngược lại.