Quảng cáo xe Bus Sóc Trăng

Hình ảnh: Sản phẩm Nệm Kim Cương quảng cáo trên xe bus tại Sóc Trăng

 

LỘ TRÌNH CÁC TUYẾN XE BUS TẠI SÓC TRĂNG NHẬN QUẢNG CÁO

TUYẾN 02: BẾN XE TRÀ-MEN – THỊ-XÃ NGÃ NĂM

 • Số chuyến: 36 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 40 – 45 phút
 • Thời-gian hoạt-động: Trà-men (04h45 – 17h00); Ngã-năm (05h00 – 17h10)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Trà-men – Hùng-vương – Nguyễn-chí-Thanh – Tôn-đức-Thắng – Lê-lợi – Xô-viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn-huệ – Trần-hưng-Đạo – Lê-hồng-Phong – Lê-duẩn – Phú-lợi – Quốc-lộ 1A – xã Đại-tâm – xã Thạnh-phú –  thị-trấn Phú-lộc – Quốc-lộ 61B – Tỉnh-lộ 937 – xã Thạnh-trị – xã Thạnh-tân – Thị-xã Ngã-năm

Lượt về: Thị-xã Ngã-năm – Tỉnh-lộ 937 – Quốc-lộ 61B – Thị-trấn Phú-lộc – Quốc-lộ 1A – xã Thạnh-phú – xã Đại-tâm – Phú-lợi – Lê-duẩn – Lê-hồng-Phong – Trần-hưng-Đạo – Hai-bà-Trưng – Lê-lợi – Hùng-vương – Quốc-lộ 1A – Bến xe Trà-men.

TUYẾN 03: BẾN XE TRÀ-MEN – THỊ-TRẤN TRẦN-ĐỀ

 • Số chuyến: 42 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 30 – 40 phút/chuyến
 • Thời-gian hoạt-động: Trà-men (04h40 – 17h10); Trần-đề (05h30 – 18h10)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Trà-men – Quốc-lộ 1A – Hùng-vương – Nguyễn-chí-Thanh – Tôn-đức-Thắg – Lê-lợi – Xô-viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn-huệ – Trần-hưng-Đạo – Lê-duẩn – Lê-hồng-Phong – Tỉnh-lộ 934 – Triệu-nương – Thị-trấn Mỹ-xuyên – xã Tài-văn – xã Viên-an – xã Viên-bình – xã Liêu-tú – Thị-trấn Lịch-hội-Thượng – xã Trung-bình – Quốc-lộ Nam-Sông-Hậu – Thị-trấn Trần-đề.

Lượt về: Thị-trấn Trần-đề – Quốc-lộ Nam-Sông-Hậu – Tỉnh-lộ 944 – xã Trung-bình – Thị-trấn Lịch-hội-Thượng – xã Liêu-tú – xã Viên-bình – xã Viên-an – xã Tài-văn – Triệu-nương – Thị-trấn Mỹ-xuyên – Lê-hồng-Phong – Lê-duẩn – Trần-hưng-Đạo – Hai bà Trưng – Tôn-đức-Thăng – Nguyễn-chí-Thanh – Hùng-vương – Quốc-lộ 1A – Bến xe Trà-men.

TUYẾN 04: BẾN XE TRÀ-MEN – LONG-PHÚ

 • Số chuyến: 30 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 45 – 55 phút
 • Thời-gian hoạt-động: Trà-men (05h00 – 16h50); Long-phú (06h00 – 17h50)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Trà-men – Quốc-lộ 1A – Phú-lợi – Trần-hưng-Đạo – Hai bà Trưng – Tôn-đức-Thắng – Lê-vĩnh-Hòa – Phạm-hùng – Tỉnh-lộ 933 – xã Tân-thạnh – xã Tân-hưng – Thị-trấn Long-phú.

Lượt về: Thị-trấn Long-phú – Tỉnh-lộ 933 – xã Tân-hưng – xã Tân-thạnh – Phạm-hùng – Lê-vĩnh-Hòa – Tôn-đức-Thắng – Xô-viết Nghệ Tĩnh – Nguyện-huệ – Trần-hưng-Đạo – Phú-lợi – Quốc-lộ 1A – Bến xe Trà-men

TUYẾN 05: BẾN XE TRÀ-MEN – THỊ-TRẤN KẾ-SÁCH

 • Số chuyến: 38 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 35 – 45 phút
 • Thời-gian hoạt-động: Sóc-trăng (05h10 – 17h10); Kế-sách (05h50 – 17h50)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe khách Sóc-trăng – Trần-hưng-Đạo – Hai bà Trưng – Tôn-đức-Thắng – Nguyễn-chí-Thanh – Hùng-vương – Quốc-lộ 1A – Bến xe Trà-men – xã An-ninh – xã An-hiệp – Ngã ba An-trạch – Tỉnh-lộ 932 – xã Phú-tân – xã Phú-tâm – Thị-trấn Kế-sách.

Lượt về: Thị-trấn Kế-sách – Tỉnh-lộ 932 – xã Phú-tâm – xã Phú-tân – Ngã ba An-trạch – Quốc-lộ 1A – xã An-hiệp – xã An-ninh – Quốc-lộ 1A – Bến xe Trà-men – Hùng-vương – Nguyễn-chí-Thanh – Tôn-đức-Thắng – Lê-lợi – Xô-viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn-huệ – Trần-hưng-Đạo – Lê-duẩn – Bến xe khách Sóc-trăng.

TUYẾN 06: BẾN XE TRÀ-MEN – THỊ-TRẤN HUỲNH-HỮU-NGHĨA

 • Số chuyến: 30 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 40 – 60 phút
 • Thời-gian chuyến: Trà-men (05h00 – 17h00); Mỹ-tú (06h10 – 17h50)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Trà-men – Hùng-vương – Nguyễn-chí-Thanh – Tôn-đức-Thắng – Lê-lợi – Xô-viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn-huệ – Trần-hưng-Đạo – Phú-lợi – Quốc-lộ 1A – Nam-kỳ Khởi-nghĩa – xã An-ninh – Tỉnh-lộ 939 – xã Mỹ-hương – Thị-trấn Huỳnh-hữu-Nghĩa.

Lượt về: Thị-trấn Huỳnh-hữu-Nghĩa – Tỉnh-lộ 939 – xã Mỹ-hương – Tỉnh-lộ 938 – xã An-ninh – Nam-kỳ Khởi-nghĩa – Quốc-lộ 1A – Phú-lợi – Trần-hưng-Đạo – Hai bà Trưng – Tôn-đức-Thắng – Nguyễn-chí-Thanh – Hùng-vương – Quốc-lộ 1A – Bến xe Trà-men.

TUYẾN 07: BẾN XE TRÀ-MEN – VĨNH-CHÂU

 • Số chuyến: 42 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 25 – 45 phút
 • Thời-gian hoạt-động: Trà-men (04h20 – 17h00); Vĩnh-châu (05h30 – 18h10)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Trà-men – Quốc-lộ 1A – Hùng-vương – Nguyễn-chí-Thanh – Tôn-đức-Thắng – Lê-lợi – Xô-viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn-huệ – Trần-hưng-Đạo – Lê-duẩn – Lê-hồng-Phong – Thị-trấn Mỹ-xuyên – Triệu-nương – Tỉnh-lộ 934 – Tỉnh-lộ 935 – xã Khánh-hòa – Thị-xã Vĩnh-châu

Lượt về: Thị-xã Vĩnh-châu – xã Khánh-hòa – Tỉnh-lộ 935 – Tỉnh-lộ 934 – Triệu-nương – Thị-trấn Mỹ-xuyên – Lê-hồng-Phong – Lê-duẩn – Trần-hưng-Đạo – Hai bà Trưng – Tôn-đức-Thắng – Nguyễn-chí-Thanh – Hùng-vương – Quốc-lộ 1A – Bến xe Trà-men.

TUYẾN 08: BẾN XE TRÀ-MEN – ĐẠI-NGÃI 

 • Số chuyến: 36 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 35 – 50 phút
 • Thời-gian hoạt-động: Trà-men (04h50 – 17h00); Đại-ngãi (05h50 – 18h10)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Bến xe Trà-men – Quốc-lộ 1A – Hùng-vương – Ngô-gia-Tự – Xô-viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn-huệ – Trần-hưng-Đạo – Vòng xoay – Trần-hưng-Đạo – Hai bà Trưng – Tôn-đức-Thắng – Lương-định-Của – Quốc-lộ 60 – xã Trường-khánh – xã Hậu-thạnh – Thị-trấn Đại-ngãi.

Lượt về: Thị-trấn Đại-ngãi – Quốc-lộ 60 – xã Hậu-thạnh – xã Trường-khánh – Lương-định-Của – Tôn-đức-Thắng – Lê-lợi – Hùng-vương – Quốc-lộ 1A – Bến xe Trà-men.

TUYẾN 10: THỊ-TRẤN ĐẠI-NGÃI – THÀNH-PHỐ CẦN-THƠ

 • Số chuyến: 32 chuyến/ngày
 • Giãn cách: 40 – 50 phút
 • Thời-gian hoạt-động: Đại-ngãi (04h50 – 17h00); Cần-thơ (05h00 – 17h10)

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Thị-trấn Đại-ngãi – Quốc-lộ Nam-Sông-Hậu – xã Song-phụng – xã Nhơn-mỹ – xã An-lạc-Tây – xã An-lạc-Thôn – huyện Châu-thành Hậu-giang – Cầu Hưng-lợi – 30 tháng Tư – Hòa-bình – Vòng xoay UBND – Hòa-bình – 30 tháng Tư – Quốc-lộ 91B – Bến xe Cần-thơ.

Lượt về: Bến xe Cần-thơ – Quốc-lộ 91B – 30 tháng Tư – Hòa-bình – Vòng xoay UBND – Hòa-bình – 30 tháng Tư – Cầu Hưng-lợi – Quốc-lộ Nam-Sông-Hậu – huyện Châu-thành Hậu-giang – xã An-lạc-Thôn – xã An-lạc-Tây – xã Nhơn-mỹ – xã Song-phụng – Thị-trấn Đại-ngãi.

Advertisements